شرایط اقساطی ومدت زمان تحویل کوره های اورون

با توجه به شرایط ارزی موجود  و نوسان ارز فروش محصولات به صورت سفارشی می باشد

مدت زمان تحویل: شصت روز کاری

شرایط اقساط: با توجه به پیش پرداخت اقساط 6 تا 8 ماهه

قیمت کوره پخت: 4650 $

قیمت کوره پرس:6650$

تخفیف ویژه خرید نقدی

مشاوره و پاسخگویی